Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s.

Publikováno 11. 10. 2019

Obecně prospěšná společnost Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem (LVU – VUL, o. p. s.) vznikla roce 1992 jako Nadace Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem v Ústí nad Labem. LVU – VUL, o. p. s. se dlouhodobě snaží profilovat svou výstavní činnost jako kvalitní, vyváženou a profesionální. Výstavní program sestavený různými kurátory v rámci o. p. s. sleduje aktuální tendence současného výtvarného umění a na poli jeho prezentace navazuje profesní kontakty s prestižními, podobně zaměřenými institucemi v České republice i v zahraničí. V této rovině patří k nezastupitelným organizacím zabývajících se prezentací současného výtvarného umění, a to nejen v regionu, ale v širší, středoevropské oblasti. Další z důležitých aktivit LVU – VUL, o. p. s. je podpora mladých uměleckých osobností (nejen z Ústí nad Labem), které na uměleckou scénu teprve vstupují a jejichž výstavní projekty zařazuje do výstavního programu obou galerií v Ústí nad Labem, ale i v rámci České republiky. V neposlední řadě je jednou z důležitých činností organizace ediční a publikační program, který obsahově vychází z koncepce výstavního programu a snahy reflektovat východiska, podobu a směřování současné vizuální kultury. Provozuje galerii Emila Filly a galerii Raketa.