Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

Publikováno 11. 10. 2019

Cílem nadace je podpora mj. vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl, podpora výstavní, koncertní a přednáškové činnosti, propagace kultury a města Náchoda i v zahraničí, pořádání kulturních přehlídek, festivalů a jiných akcí, které nebude možné pokrýt z finančních zdrojů města Náchoda, podpora dalších projektů z oblasti kultury a každoroční udílení Kulturní ceny města Náchoda osobnosti, která se mimořádným způsobem zasloužila o propagaci města Náchoda v oblasti kultury.