Kultura

Publikováno 14. 9. 2022

Klub kultury Syndikátu novinářů ČR vydává pro své členy pětkrát do roka časopis Kultura, do kterého píší a poskytují informace členové klubu a představitelé kulturních organizací. V jeho redakční radě pracují členové výboru klubu, kteří jsou dlouholetými kulturními novináři, píšícími a působícími i v dalších periodikách mimo klub, jsou členové redakčních rad a představenstev různých kulturních organizací, uměleckých svazů, pořádají odborné přednášky atd.

Posláním klubového časopisu je na jedné straně udržovat kontakt mezi členy KK SN ČR, na straně druhé jim přinášet informace a zajímavosti z oblastí, jakými jsou např. architektura, balet, divadlo, film, hudba, kulturní odkaz minulosti, literatura, památková péče, výtvarné umění,český jazyk, apod. V bulletinu jsou uváděny i akce, které pro své členy připravuje výbor klubu. Kulturní zajímavosti a informace uváděné v časopise nejsou omezeny jen na události v Praze, ale redakční rada se snaží získávat a zařazovat zprávy ze všech regionů naší vlasti.