Kruh umělců houslařů

Publikováno 31. 8. 2022

Kruh umělců houslařů (KUH) sdružuje profesionální houslaře, smyčcaře a restaurátory smyčcových hudebních nástrojů. Členství předpokládá vysoce kvalitní uměleckou houslařskou práci a odbornou úroveň, což jsou stěžejní hodnoty, které utvářejí prestiž Kruhu. Členství v KUH je určitým vyznamenáním a oceněním kvalit houslaře a je jeho dobrou vizitkou na veřejnosti. KUH je členem Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV).