Kruh autorů Liberecka

Publikováno 11. 10. 2019

Kruh autorů Liberecka, z. s., (KAL) je sdružení spisovatelů, publicistů a badatelů. Cílem KAL je, vedle prezentace literárních textů, zviditelnit  Liberecko v rámci celého Euroregionu Nisa, objasňovat z různých stran jeho pozapomenutou historii a vytvářet jeho novou duchovní tradici.