Kruh autorů Liberecka

Publikováno 11. 10. 2019

Kruh autorů Liberecka (KAL) je občanské sdružení spisovatelů, publicistů a badatelů, registrované na MV ČR. Cílem KAL je, vedle prezentace literárních textů, zviditelnit  Liberecko v rámci celého Euroregionu Nisa, objasňovat z různých stran jeho pozapomenutou historii a vytvářet jeho novou duchovní tradici.