Kreativní Olomouc

Publikováno 31. 5. 2022

Kreativní Olomouc z. s. zkoumá, informuje a propaguje kulturní a kreativní scénu na Olomoucku a usiluje o její koncepční uchopení. Vizí Kreativní Olomouce je, aby se kulturní a kreativní odvětví rozvíjela, spolupracovala a stala se respektovanou a profilovou oblastí podnikání, image města a společenského života v Olomouci.