Kosmas.cz

Publikováno 11. 10. 2019

Internetové knihkuprectví. Nabídka knih společnosti Kosmas, kterou tvoří přes 10 000 titulů od více než 450 nakladatelů, je zaměřena především na kvalitní prózu a poezii, historii, filosofii, psychologii a další humanitní obory, náboženství a duchovní nauky, esoterickou literaturu, umění (včetně katalogů výstav), alternativní kulturu, alternativní medicínu, atd. V nabídce nechybí ani literární a kulturní časopisy (Host, Revolver Revue, Kritická příloha RR, Živel, Tamto, atd.). Kosmas s.r.o. zajišťuje výhradní distribuci nakladatelství Akropolis, Argo, Aula, Dauphin, DharmaGaia, Herrmann & synové, Honza Volf (Nakl. jednoho autora), Host, Kovalam, Marie Chřibková, Maťa, Petrov (s vyjímkou knih M. Viewegha), Prostor, Rezek, Studio JB, Synergie, Miroslav Šimáček, Timotej, Torst a Zvláštní vydání. Dále nabízí kompletní produkci nakladatelství Atlantis, Avatar, Aurora, CAD Press, G plus G, Hynek, Ježek, Meander, Mladá fronta, Oikoymenh a většinu titulů vydávaných řadou dalších nakladatelů, např. Academia, Albert, Alternativa, Arca Jimfa, Aquamarin, Eminent, Inverze, Labyrint, Libri, Nakladatelství Lidové noviny, Práh, Psychoanalytické nakladatelství, Jota, Books, Karolinum, Vyšehrad atd. Nabídku publikací věnovaných umění tvoří z velké části tituly vydané galeriemi.