Koordinační výbor autorských spolků

Publikováno 24. 3. 2020

Cílem Koordinačního výboru autorských spolků (KVAS) je seznámit MK ČR s problematikou připravovaných novel autorského zákona (AZ) z pohledu autorů. Tato platforma bude hájit zájmy autorů v PSP ČR a při dalších jednání. Bude také připomínkovat implementaci evropských směrnic do AZ ČR.