Konfederace umění a kultury

Publikováno 6. 9. 2022

Konfederace umění a kultury (KUK) je mezinárodní odborová centrála s působností v České republice se sídlem v Praze a v Brně a ve Slovenské republice se sídlem v Bratislavě.

Jedná se o samostatné, nezávislé sdružení odborových a profesních svazů a sdružení v oblasti umění, kultury a dalších tvůrčích činností s cílem společného postupu při hájení a prosazování práv a zájmů pracovníků v kultuře.

Konfederace umění a kultury je založena na ryze konfederativním principu sdružení zcela svéprávných odborových svazů, které využívají k prezentování a prosazování vlastních názorů z oblasti sociální a v současné době především na řešení profesních a profesionálních problémů jednotlivých odborových svazů.

Činnost KUK je zaměřena zejména na poskytování právní pomoci při uzavírání kolektivních smluv, poradenství zaměstnancům s řešením problémů, které vyplývají z jejich běžné každodenní činnosti v kultuře, dále na prevenci v oblasti BOZP prostřednictvím poskytování právních konzultací.