Komunitní nadace Blanicko-Otavská (KONABO)

Publikováno 11. 10. 2019

Nadace podporuje komunitní projekty z široké oblasti, mj. z oblasti kultury a umění (v regionu blanicko-otavském, s prioritou v oblasi Protivínska).