Komunitní nadace Tři brány

Publikováno 11. 10. 2019

Základním posláním nadace pro vědění, umění a civilizaci je podporovat vytváření podmínek pro plnohodnotný život lidí nezávisle na jejich věku, sociálním postavení či zdravotním stavu. Prioritou nadace je oblast vzdělávání, prioritní cílovou skupinou jsou děti a mládež. Nadace shromažďuje projekty v oblasti vzdělávání, kultury a oblasti sociální ve městě Vyškově a v oblasti Vyškovsko, posuzuje jednotlivé projekty a uděluje granty na vzdělávací a kulturní aktivity; přiděluje sociální příspěvky v oblasti vzdělávání.