Knihovnický institut NK ČR

Publikováno 11. 10. 2019

Zpracovává koncepční,metodické a normativní podklady pro organizační výstavbu a funkční rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v České republice. Poskytuje poradenské, konzultační a expertízní služby knihovnám, zejména veřejným, a informačním pracovištím i jejich zřizovatelům prostřednictvím Referátu pro analýzu a koordinaci VKIS. Realizuje aktuální a časově vymezené úkoly průzkumového charakteru. Poskytuje komplexní informační a knihovnické služby v oboru knihovnictví a informačních věd v studijním a informačním oddělení. Zabezpečuje mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven prostřednictvím oddělení vzdělávání.