Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Publikováno 11. 10. 2019

Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze je v současné době největší českou veřejnou odbornou knihovnou specializovanou na výtvarné umění a příbuzné obory (architektura, sochařství, malířství, kresba, grafika a užitá grafika, umělecké řemeslo, umělecký průmysl, design, fotografie, teorie a kritika umění, dějiny, kulturní dějiny, pomocné vědy historické, genealogie, archeologie, film, divadlo, tanec, památková péče, restaurátorství, typografie atd.). Uživatelé knihovny jsou odborní pracovníci, učitelé, novináři, výtvarníci, specializovaní řemeslníci atd.