Klub UNESCO Kroměříž

Publikováno 11. 10. 2019

Klub UNESCO Kroměříž vznikl v roce 1991 na základě iniciativy občanů, kteří jsou spjati intelektuálně a citově s historií a současností města Kroměříž i regionu a s hlubokým zájmem o jejich další rozvoj. Za podpory školských, kulturních a vědeckých institucí působících ve městě a okolí a pod záštitou Města Kroměříž a Okresního úřadu v Kroměříži začal Klub pracovat s cílem naplňování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, jak byla přijata v rámci UNESCO a Českou republiku schválena v roce 1991.