Klub ilustrátorů

Publikováno 11. 10. 2019

KIDK sdružuje špičkové české ilustrátory, snaží se pečovat o udržení kvality ilustrací a výtvarné podoby dětských knih. Spolupracuje s Obcí spisovatelů, Obcí překladatelů a je součástí české sekce IBBY ( International Board on Books for Young People ) při UNESCO.