Kdo je kdo v české slavistice

Publikováno 11. 10. 2019

Databáze je určena k prezentaci osob zabývajících se odborně slavistickou problematikou v nejširším slova smyslu. Představuje česká odborná pracoviště věnující se v jakékoliv míře slovanské tematice. Je spravována Slovanskou knihovnou (Národní knihovna České republiky). Databáze je volně přístupná.