Katedry dějin a didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

Publikováno 11. 10. 2019

Katedra dějin a didaktiky dějepisu, která na Pedagogické fakultě UK zahájila svou činnost až ve školním roce 1993/1994 v jistém smyslu pokračuje v tradicích dějepisné výuky pěstované na fakultě od jejího založení do roku 1982. Poskytuje vzdělání v oboru dějepis v rozsahu od evropského pravěku, přes antický starověk, s fakultativními možnostmi studia vybraných kapitol z dějin starověkých orientálních říší, k obecným dějinám středověku a novověku. Důraz je kladen na české a československé dějiny, které jsou pojímány důsledně v evropském i světovém kontextu a také na dějiny regionální.