Katedra bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Publikováno 11. 10. 2019

Katedra bohemistiky je tvořena dvěma odděleními: oddělením bohemistiky, které poskytuje vzdělání v oblasti českého jazyka a literatury, a oddělením slavistiky.