Katedra archeologie, Fakulta filozofie, Západočeská univerzita v Plzni

Publikováno 11. 10. 2019

Katedra archeologie zajišťuje výuku archeologie, zejména archeologie pravěku, středověku a novověku.