Karmelitánské nakladatelství

Publikováno 11. 10. 2019

Karmelitánské nakladatelství vzniklo v roce 1991 jako jedno z mnoha nových nakladatelství duchovní literatury u nás. Významnou součást edičního plánu tvoří publikace, které jsou věnovány mládeži. Jedná se nejen o tituly z oblasti duchovního života, ale pozornost je věnována i pastoračním tématům a oddychové četbě. Vyhledávané téma o vztazích a sexualitě též nezůstávají v nakladatelství opomenuta. V současném edičním profilu mají významné místo knihy z oblastí biblistiky, liturgie, homiletiky, pastorace a teologie. Vydává také knihy z různých vědních oborů, jako je historie, filozofie atd.