IRIS

Publikováno 11. 10. 2019

Skupina historického tance vznikla v roce 1997. Repertoár je tvořen tanci z období vrcholné gotiky, renesance a baroka a to jak tanci lidovými včetně cikánských.