Institut pro památky a kulturu

Publikováno 11. 10. 2019

Institut pro památky a kulturu, o. p. s., je neziskovou organizací, která poskytuje poradenství při financování projektů v oblasti památek a kultury, nabízí spolupráci při organizování obnovy památek i při pořádání kulturních aktivit v průběhu celého roku. Provozuje portál PROPAMÁTKY, pořádá konference, realizuje projekt o financování kulturního dědictví MÁME VYBRÁNO. Institut je sociální podnik a zaměstnává lidi, kteří se vzhledem ke své zdravotní situaci obtížněji uplatňují na trhu práce.