Institut interiérových designérů

Publikováno 6. 9. 2022

Institut interiérových designérů (iiD), z. s., je dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací. Jeho hlavní cíle  jsou:

  • Networking – propojování s oborovými a mezioborovými složkami formou oborových setkání, konferencí, seminářů a publikační činností.
  • Vzdělávání, osvěta, aplikovaný výzkum – formou podpůrných nebo výzkumných a vývojových projektů nabývat know-how, které se bude následně sdílet mezi členy spolku a odbornou veřejnost formou pořádaných seminářů, oborových konferencí nebo publikační činností.
  • Lobbing a konzultační činnost – v rámci svých oborových působností a s využitím vazeb mezi členy spolku bude spolek vyvíjet aktivity a tlak ke zvyšování kvality vzdělávání a legislativních norem, které jsou s oborem spolku propojeny.
  • Security policy – podpora pro interiérové designéry v oblastech společného profesního pojištění, odborné právní ochrany a ochrany autorských práv.
  • Certifikace – ve spolupráci s dalšími institucemi vytvoření jednotného evaluačního rámce certifikace v oborovém zařazení interiérový designér/interiérový architekt/bytový architekt.
  • Sdružovat a propojovat podnikatelské subjekty a organizace za cílem zvýšení a upevnění jejich konkurenceschopnosti a podporu inovací.