Ilustrátoři

Publikováno 11. 10. 2019

Sdružení vzniklo v roce 2009 na základě potřeby vytvořit chybějící platformu pro české ilustrátory. Klade si za cíl především informovat odbornou i širokou veřejnost o dění v oboru ilustrace. Plán činnosti sdružení obsahuje pořádání výstav ilustrační tvorby, workshopy, soutěže na poli ilustrace apod. Svým snažením chce podpořit činnost českých ilustrátorů a pomoci ilustraci pronikat do knižní tvorby, do novin a časopisů i do různých oblastí designu.