iLiteratura.cz

Publikováno 11. 10. 2019

Internetový literární časopis iLiteratura.cz. Časopis se literatuře věnuje z různých úhlů a snaží se ji představovat tak, aby byl zajímavým zdrojem informací pro odbornou i laickou veřejnost. iLiteratura.cz poskytuje informace o české a zahraniční literatuře, zaměřuje se na kritiku původních českých děl a českých překladů ze zahraničních literatur a komentuje i zahraniční díla česky dosud nevydaná. Je zacílena zejména na současnou literaturu, snaží se podchycovat její rozmanitost: sledovat rozdíly na literárních scénách jednotlivých zemí či oblastí, ale zároveň i naznačovat styčné body a společné problémy kulturních obcí celého světa. Představuje naše i cizí autory a také literární ceny, festivaly, veletrhy apod.