Husitské muzeum v Táboře

Publikováno 11. 10. 2019

Husitské muzeum v Táboře spravuje rozsáhlý sbírkový fond regionálního i specializovaného zaměření a vyvíjí činnost v oblasti společenských a přírodních věd, jejich prezentace a výzkumu. Specializovaná činnost se zaměřuje na „historii husitského hnutí ve středověku a jeho pozdějších historických tradic (tzv. druhého života) od raného novověku do současnosti“. Oba tyto historické fenomény jsou považovány za významnou součást nejen českých, ale i světových dějin. Dále je to správa „Památníku Dr. Edvarda Beneše – prezidenta republiky v Sezimově Ústí“. Třetí specializovanou oblastí jsou vzhledem k mimořádně rozsáhlému archeologickému fondu z Táborska, a to jak starších nálezů, tak nálezů z nových systematických a předstihových výzkumů „dějiny hmotné kultury a každodenního života ve středověku“.