Hospodářská komora České republiky

Publikováno 7. 11. 2022

Od roku 2017 funguje v rámci Hospodářské komory České republiky Sekce kulturního a kreativního průmyslu.

Hlavní cíle: ve spolupráci s profesními svazy a odbornými partnery, včetně státních orgánů, vytvářet podmínky pro rozvoj kulturních a kreativních průmyslů a pro udržení příznivého podnikatelského prostředí v tomto odvětví. Aktivně přispívat k rozvoji kulturního a kreativního průmyslu (být kreativní, podporovat vznik nových děl a chránit díla již vytvořená proti jejich zneužití či neoprávněnému užití). Snažit se o větší zviditelnění ekonomického přínosu kulturních a kreativních průmyslů, jejich pozitivního vlivu na zaměstnanost, HDP a export ČR. Prosazování pevného ukotvení ekonomických činností kulturních a kreativních průmyslů pod relevantní instituce státní správy tak, aby docházelo ke sbližování zájmů s jinými obory.

Jednotlivá odvětví zde zastupuje filmový průmysl (Asociace producentů v audiovizi, Unie filmových distributorů, Asociace animovaného filmu), hudební průmysl (Národní federace hudebního průmyslu, IFPI), herní průmysl (Asociace českých herních vývojářů), reklama a PR (Asociace komunikačních agentur, Asociace PR agentur), výzkumné agentury (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění) nebo média (Asociace komerčních televizí, Sdružení pro internetový rozvoj). Mezi spolupracující subjekty patří Česká protipirátská unie, Unie vydavatelů, rádiová asociace APSV, nebo Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA).