Historický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Publikováno 11. 10. 2019

Historický ústav FFMU patří k nejlepším pracovištím v oboru v rámci celé České republiky. Dobré jméno pracoviště dokládají zejména četné výzkumné projekty, získané a vyřešené granty či pravidelná vysoká úspěšnost studentů v celostátních soutěžích nebo dlouhodobě vysoký počet zájemců o studium, a to jak ve srovnání s jinými obory, tak ve srovnání s jinými pracovišti v oboru samotném. – Historický ústav FFMU nabízí studium historie založené na kreditním systému rozložené do tří stupňů. Studium bakalářské s titulem Bc.; magisterské s titulem Mgr. a doktorské studium s titulem PhD.