Historický ústav, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

Publikováno 11. 10. 2019

Historický ústav Filozofické Fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je vědecko-pedagogické pracoviště. Zajišťuje vzdělání v pětiletém magisterském oboru kulturní historie a v tříletém bakalářském studijním oboru historie, jehož absolventi mohou dále pokračovat ve stejnojmenném navazujícím dvouletém magisterském studijním oboru. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou, se podílí na výuce studijních programů učitelství dějepisu a učitelství latinského jazyka pro základní i střední školy. Historický ústav také nabízí postgraduální doktorské studium českých dějin a provádění habilitačních a profesorských řízení. Ve vědecké práci se Historický ústav systematicky a dlouhodobě zaměřuje na všestranný výzkum dějin společnosti raného novověku.