Grant Advisor

Publikováno 11. 10. 2019

Grantový poradce Grant advisor, spol. s r. o., poskytuje informační služby v oblasti grantových a dotačních programů, zahrnující monitoring, publikování a technická řešení pro podnikatelský, veřejný a neziskový sektor.