Goethe-Institut Česká republika

Publikováno 11. 10. 2019

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností podporující znalost německého jazyka v zahraničí a pěstující mezinárodní kulturní spolupráci. Informováním o kulturním, společenském a politickém životě zprostředkovává komplexní obraz SRN. Nabízí řadu stipendijních a grantových programů.