Go and See (Program krátkodobé mobility)

Publikováno 12. 11. 2019

Na základě pověření Ministerstva kultury ČR vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (IDU) dvakrát ročně výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Cílem programu je podpořit mezinárodní spolupráci a profesionalizaci českého umění v oborech divadlo, tanec, hudba, literatura a výtvarné umění.