Galerie SPZ

Publikováno 11. 10. 2019

Galerie SPZ je nezávislý prostor zaměřený na prezentaci současného umění, především na začínající či etablované umělce střední generace. Pro dramaturgii Galerie SPZ je určující experiment a umělecká konfrontace. Vystavovaný autor si vybírá svého hosta.