Galerie kritiků

Publikováno 11. 10. 2019

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků je dobrovolná, nezávislá, profesní organizace s vlastní právní subjektivitou. Zajišťuje také administrativní funkci národní sekce AICA (Mezinárodní asociace výtvarných kritiků). Sdružení vyvíjí samostatnou ediční, tj. nakladatelskou a vydavatelskou činnost. Sdružení pořádá výstavy, přednášky, konference, sympozia a další akce, týkající se výtvarného umění.