G300

Publikováno 11. 10. 2019

Spolek G300 je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, jehož cílem je podporovat aktivity spojené s rozvojem občanské společnosti, vykonávané především v rámci Libereckého kraje.