T-Mobile Pomáháme

Publikováno 11. 10. 2019

Grantová výzva podporuje projekty, které: 1) zvyšují informační gramotnost , 2) osvětlují principy sběru, vyhodnocování a využívání dat uživatelů internetu, 3) rozvíjejí kritické myšlení ve vztahu k médiím, 4) zmírňují ohrožení cílových skupin z důvodu špatného porozumění obsahu na internetu, 5) přispívají k vzájemnému respektování, či dokonce propojení názorových bublin na internetu a sociálních sítích.