Filmová nadace

Publikováno 11. 10. 2019

Filmová nadace je zřízena za účelem podpory scénáristické přípravy české hrané filmové tvorby. Dále se zabývá hledáním cest k realizaci podpořených scénářů a podporou vzdělávání v oblasti české audiovizuální tvorby. Zakladateli nadace jsou Barrandov Studio a energetická skupina innogy, hlavním mediálním partnerem je Česká televize.

Za účelem podpory tvůrčích osobností v oblasti scenáristické přípravy české audiovizuální tvorby vyhlašuje nadace 1x ročně vždy k 28. únoru každého kalendářního roku uzávěrku pro podávání žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku v kategorii literární příprava celovečerních hraných filmů – dosud nerealizovaný scénář.