FIK (Festival ilustrace a komiksu)

Publikováno 10. 1. 2022

Mezinárodní festival současné ilustrace, komiksu, videoher a všeho kolem a okolo (tematické výstavy, diskuze, workshopy, prezentace, autorská čtení a koncerty). Koná se od roku 2016 v Ústí nad Labem.

FIK se opírá o kreativní jedince ústecké umělecké scény úzce spjaté s Veřejným sálem Hraničář a Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Kolektiv tvůrců rovněž rozvíjí dlouhodobé německé partnerství i spolupráci s lokálními uměleckými kolektivy.