Festival spisovatelů Praha

Publikováno 11. 10. 2019

Hlavním posláním festivalu je propagovat světovou literaturu, představovat českému publiku známé i méně známé literáty, básníky a spisovatele ze zahraničí či přivádět do Prahy laureáty Nobelových cen. Diskusní fóra jsou místem ke konfrontaci světových otázek s myšlením českým. Jsou podstatným vkladem k demokratizaci myšlení občanské společnosti. Festival dlouhodobě podporuje hlavní město Praha a také Ministerstvo kultury České republiky, i díky němu se dostávají na titulní stránky zahraničních novin a týdeníků.