Fakulta architektury VUT Brno

Publikováno 11. 10. 2019

Česká škola architektury v Brně ustavena v roce 1919. Uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské programy v oblasti architektury a urbanismu a v souvislosti s tím i vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost.