Fair Art

Publikováno 11. 10. 2019

Fair Art, z. s., je nestátní neziskovou organizací zajišťující právní pomoc a vzdělávání umělcům a uměleckým organizacím. Rozvíjí právo umění (Art Law) jako samostatnou oblast právní vědy i praxe.

Zaměřuje se na zpřístupnění právní pomoci širokému okruhu tvůrců a uměleckých organizací aktivních primárně v oblasti výtvarného (vizuálního) umění. Aktivně vytváří síť spolupracujících advokátů, kteří tvoří základní pilíř pro poskytování právního poradenství. Spolupracuje s dalšími organizacemi v příbuzných oblastech jak v ČR, tak v zahraničí.

Jeho zakladatelé věří, že umělci a umělecké organizace si zaslouží a potřebují otevřený přístup k právním službám, které jim nejen pomohou zajistit svobodné podmínky pro vlastní individuální tvorbu, ale zároveň umožní, aby jejich hlas byl ve společnosti vyslyšen a legitimní zájmy chráněny.