Etnologický ústav AV ČR

Publikováno 11. 10. 2019

Etnologický ústav AV ČR je vědeckým pracovištěm zaměřeným na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie a příbuzných vědeckých disciplínách jako etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Jeho historie sahá až do roku 1905. V současnosti je Etnologický ústav tvořen třemi badatelskými odděleními (historická etnologie, etnická studia, etnomuzikologie) a oddělením vědeckých informací. Obdobnou strukturu zachovává též brněnské pracoviště EÚ. Součástí Etnologického ústavu je také Kabinet hudební historie.