Elektronická knihovna časopisů

Publikováno 11. 10. 2019

Odborné elektronické časopisy. Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, dále EZB) je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Projekt je otevřený nejen pro univerzitní knihovny z německy mluvících zemí, ale pro všechny odborné knihovny v Evropě. V současné době je zapojeno více než 500 institucí. EZB nabízí komfortní a snadný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má daná knihovna dostupné v rámci různých předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu. Pro práci v EZB lze používat německou a anglickou verzi.