Duha

Publikováno 11. 10. 2019

Informace o knihách a knihovnách z Moravy. Časopis vychází čtyřikrát ročně a přináší aktuální informace o vycházejících knihách moravských nakladatelů spolu s přehledem dění v knihovnách na Moravě. Většina příspěvků se týká jihomoravského regionu, opomenuty však nejsou ani události širšího významu.