Dotace na podporu projektů profesionálního výtvarného umění

Publikováno 11. 10. 2019

Dotaci na podporu projektů profesionálního výtvarného umění vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky. Tematické okruhy podporovaných aktivit: výstavní projekty; podpora umělců, teoretiků a kurátorů do 35 let; podpora celoroční výstavní činnosti; podpora subjektů působících v oblasti vizuálních umění; odborné periodické a neperiodické publikace v tištěné či elektronické podobě; interdisciplinární projekty s těžištěm ve výtvarném umění a architektuře. Výběrové dotační řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury (s výjimkou státních příspěvkových organizací MK) na podporu projektů realizovaných v České republice. Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice. Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu. Uzávěrka žádostí je obvykle na konci září.