Divus

Publikováno 11. 10. 2019

Nakladatelství. Vydává katalogy, výtvarné publikace, komiksy. Po celou dobu své existence vydává nakladatelství knihy o současné kultuře a profilové publikace věnované jednotlivým umělcům i uměleckým skupinám. Vydává též texty i komiksovou tvorbu nových a těžko zařaditelných autorů.