DEAI Setkání

Publikováno 11. 10. 2019

DEAI Setkání je spolek, jehož cílem činnosti je: zajistit pro členy i osoby mimo sdružení kulturní aktivity různých uměleckých oborů a mezioborová setkávání umělecké i širší veřejnosti; organizovat a zajišťovat umělecké rezidenční pobyty; pořádat výstavy, workshopy, kurzy, divadelní, hudební a multimediální představení; zajistit a udržovat zařízení, která sdružení za účelem naplnění svých cílů vlastní nebo užívá. Cílovou skupinou, pro kterou je činnost sdružení určena, jsou umělci různých oborů, aktivní lidé s kulturními zájmy, zvláště mladší i seniorské věkové kategorie.