Databáze členů Jednoty tlumočníků a překladatelů (JTP)

Publikováno 11. 10. 2019

Jednota tlumočníků a překladatelů již po mnoho let spravuje databázi svých členů – tlumočníků a překladatelů převážně z České republiky a Slovenska. Databáze slouží kromě vnitřních účelů JTP (jako je například vydávání tištěného Seznamu tlumočníků a překladatelů) i veřejnosti – k vyhledání kvalifikovaného tlumočníka nebo překladatele daného jazyka.