CzechMobility.info

Publikováno 7. 9. 2022

CzechMobility.info je českým infopointem poskytující poradenství v oblastech mezinárodní umělecké spolupráce a orientace v českém pracovněprávním prostředí. Jeho cílem je pomoc profesionálům v kultuře s praktickými otázkami jako jsou smlouvy, daně, víza, pojištění, atd. Jádrem projektu je on-line informační portál, činnost infopointu zahrnuje i konzultace a workshopy.

Portál funguje v českém a anglickém jazyce, a je tedy určený jak českým tvůrcům a manažerům v kultuře, tak zahraničním profesionálům spolupracujícím s českou uměleckou scénou.

CzechMobility.info je projektem Institutu umění –⁠ Divadelního ústavu (IDU).