Czech National Trust

Publikováno 11. 10. 2019

Smyslem činnosti Czech National Trust, o. p. s., (CNT) je záchrana kulturního a přírodního dědictví pro příští generace prostřednictvím péče o objekty ve vlastním nebo svěřeném majetku, spolupráce s vlastníky, dobrovolníky, neziskovými a státními organizacemi. CNT přináší do České republiky novou šanci pro památky – funkční systém nestátní obnovy a správy historických památek.